Door kwaliteit meer speelplezier!

Garantie

Kwaliteit en Zekerheid voor Jarenlang Speelplezier

Van toepassing op Kaiser & Kühne speeltoestellen:

De garantieperiode start bij vrijgave goederen.

30 jaar op:

 • breuk en rotting van gelamineerd robinia staanders met staalvoet
 • alle onderdelen gemaakt van roestvast staal (bijv. materiaalkwaliteit 1.4301)
 • alle onderdelen gemaakt van thermisch verzinkt staal.

5 jaar op:

 • schommelassen
 • carrousellagers
 • alle overige onderdelen, op voorwaarde dat het geen slijtdelen zijn (zie hieronder)

Uitgesloten van de bovenstaande garanties:

Garantie wordt uitgesloten bij:

 • Producten of toestellen die niet geïnstalleerd zijn, in overeenstemming met de montagehandleidingen van Kaiser & Kühne
 • Producten of toestellen die niet onderhouden en geïnspecteerd zijn, in overeenstemming met de onderhoudsinstructies van Kaiser & Kühne
 • Producten of toestellen die blootgesteld zijn aan verkeerd gebruik, nalatigheid of een ongeval
 • Producten of toestellen die onderworpen zijn aan toevoeging, modificatie, wijziging, reparatie of vervanging door andere personen dan (medewerkers van) BOAS, Kaiser & Kühne of door BOAS’ aangewezen personen.
 • Weer gerelateerde droogtescheuren in verticaal geplaatste standers vormen geen grond voor garantieclaims (zie aanvulling op DIN EN 1176, toelichting bij 4.2.7.6).
 • Alle onderdelen die onderhevig zijn aan gebruiksslijtage; dit zijn met name lagers (zonder carrousellagers), scharnieren, graafmachineschoppen, assen, kettingen, touwen, loopvlakken, poedercoatings.
 • verkeerde installatie of installatie die niet overeenkomt met onze installatie instructies
 • moedwillige vernieling en vandalisme
 • onvoldoende en/of geen tijdig inspectie en onderhoud

Bij gerechtvaardigde garantieclaims heeft Kaiser & Kühne de keuze tussen reparatie of levering van gelijkwaardige vervangende goederen en hun vakkundige installatie. Synthetische valbeveiliging wordt niet hersteld.

Niet gedekt door garantievoorwaarden

Garantieclaims zijn uitgesloten voor corrosie gerelateerde schade aan producten die in direct contact met chloorwater of zout water zijn geplaatst, of die dicht genoeg bij de kustlijn zijn geïnstalleerd om te worden blootgesteld aan zoutnevel. Anders geldt voor installatieafstanden tot 200 meter van de kustlijn een beperkte garantie met een garantietermijn van 5 jaar tegen corrosie.

*

Van toepassing op Berliner speeltoestellen:

De garantieperiode start bij vrijgave goederen.

 • Levenslange beperkte garantie* vanaf de factuurdatum op stalen staanders tegen structurele defecten als gevolg van corrosie, slijtage of fabricagefouten.
 • 15 jaar beperkte garantie* vanaf factuurdatum op alle stalen componenten, rails, lussen, buizen, sporten, HDPE-panelen en componenten en aluminium connectoren tegen structureel falen als gevolg van corrosie, slijtage of fabricagefouten.
 • 10 jaar beperkte garantie* vanaf factuurdatum op alle HDPE-geleiders tegen breuk.
 • 8 jaar beperkte garantie* vanaf factuurdatum op alle houten onderdelen tegen breuk.
 • 5 jaar beperkte garantie* vanaf factuurdatum op touwen, bamboe, polyethyleen en rubberen componenten tegen structurele defecten of defecten in materiaal of vakmanschap.
 • 2 jaar beperkte garantie* voor alle bewegende onderdelen en lagers.
 • Eén jaar garantie* Berliner Seilfabrik garandeert dat alle gekochte producten of toestellen vrij zijn van defecten in vakmanschap of materialen gedurende één jaar vanaf de factuurdatum. Berliner Seilfabrik zal de defecte onderdelen van het product of de apparatuur kosteloos repareren of vervangen .

* Voor de toepassing van deze garantie omvat de term levenslange geen specifieke termijn van jaren, maar eerder dat garandeert, zolang de oorspronkelijke klant het product bezit en het product gebruikt voor het beoogde doel, dat het product en alle onderdelen vrij zullen zijn van defecten in materiaal en fabricagefouten.

Uitgesloten van de bovenstaande garanties:

 • Producten of toestellen die niet geïnstalleerd zijn, in overeenstemming met de montagehandleidingen van Berliner
 • Producten of toestellen die niet onderhouden en geïnspecteerd zijn, in overeenstemming met de onderhoudsinstructies van Berliner
 • Producten of toestellen die blootgesteld zijn aan verkeerd gebruik, nalatigheid of een ongeval
 • Producten of toestellen die onderworpen zijn aan toevoeging, modificatie, wijziging, reparatie of vervanging door andere personen dan (mewerkers van) BOAS, Berliner of door BOAS’ aangewezen personen.
 • Weergerelateerde droogtescheuren in verticaal geplaatste standers vormen geen grond voor garantieclaims (zie aanvulling op DIN EN 1176, toelichting bij 4.2.7.6).
 • Alle onderdelen die onderhevig zijn aan gebruiksslijtage; dit zijn met name lagers (zonder carrousellagers), scharnieren, assen, kettingen, touwen, loopvlakken, poedercoatings.
 • moedwillige vernieling en vandalisme
 • onvoldoende en/of geen tijdig inspectie en onderhoud

Bij gerechtvaardigde garantieclaims heeft Berliner de keuze tussen reparatie of levering van gelijkwaardige vervangende goederen en hun vakkundige installatie. Synthetische valbeveiliging wordt niet hersteld.

Aanspraak

Om aanspraak op garantie te maken, zal een claims onmiddellijk na ontdekking van een defect binnen de gespecificeerde garantieperiode schriftelijk moeten worden ingediend (bij leverancier BOAS). BOAS verlangt dat garantieclaims vergezeld gaan van een kopie van de originele factuur en foto('s) die duidelijk het/de defect(en) in kwestie identificeren. Garantie is alleen van toepassing als toestellen (en onderdelen) door geschoold personeel, conform de gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn onderhouden en -waar nodig- vakkundig zijn hersteld met originele reserveonderdelen. Het bewijs van correct onderhoud (indiening van volledige controle- en onderhoudsrapporten in overeenstemming met de vereisten van DIN EN 1176, deel 7) wordt geleverd door de klant of exploitant van de speeltoestellen.

BOAS_Slide (3)
BRIELLE 086.jpg

Duurzame Kwaliteit van Robiniahout en Roestvrij Staal

Deze lange garantie is gebaseerd op de voortreffelijke eigenschappen van robinia. Robinia is het enige niet-tropische hout van resistentieklasse 1-2 (volgens de nieuwste en 350-2). Bovendien verwerkt BOAS alleen robiniahout uit bossen die een dergelijke kwaliteit ook garanderen. Derhalve is robinia zelfs in de problematische aard- of luchtzone zonder chemische houtbeschermingsmiddelen bestand tegen rot.

Robinia is een ‘levend’ en natuurlijk materiaal en reageert, net als alle massieve hout, op wisselende omstandigheden. Daardoor kunnen soms droogtescheuren optreden. Op dit soort scheuren in verticale staanders is onze garantie niet van toepassing (zie bijlage bij DIN EN 1176, aanwijzing bij 4.7.2.6.) Verticale staanders hebben soms wigvormige droogtescheuren. Hierdoor zijn ze niet minder stabiel en er bestaat ook geen gevaar dat kinderen er bij het spelen in blijven hangen. In deze opvatting worden wij bevestigd door de regels van TÜV en de DIN Verbraucherrats im Deutschen Normenausschuss.

Het RVS is een Chroom-Nikkel-Legering met grondstof nummer 1.4301 (volgens DIN 17007. Benaming volgens DIN 17006: X5 CrNi 18-10; vaak als V2A omschreven). Dit soort RVS is weersbestendig, met uitzondering van zuur- en chloridenhoudende materialen/ stoffen/ vloeistoffen (Bijvoorbeeld: zeewater, chloorwater, chloorhoudende lucht). Mochten omstandigheden bekend zijn die de kwaliteit aantast welke niet omschreven zijn, vragen wij u om berichtgeving. Indien na het bestellen of monteren/plaatsen van toestellen blijkt dat, met oog op de concrete omstandigheden op locatie volgens het bouwplan, de kwaliteit van het RVS ongeschikt is, is aanspraak op garantie uitgesloten.