Door kwaliteit meer speelplezier!

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid in Actie: BOAS Speeltoestellen

BOAS speeltoestellen heeft met veel interesse notie genomen van de duurzaamheidscriteria in de productgroep straatmeubilair gepubliceerd door RVO.nl. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de criteria ten zeerste. Momenteel inventariseren wij op welke wijze BOAS aan deze criteria voldoet en waar nog inspanning nodig is om het gewenste duurzaamheidsniveau te bereiken. Uit hetgeen reeds is geïnventariseerd blijkt dat de materialen die worden gebruikt voor onze speeltoestellen aan het gewenste duurzaamheidsniveau voldoen. BOAS ziet verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten als een continu proces waar stelselmatig aandacht voor nodig is.

902241005.jpg
9016021000001.jpg

Milieu

Wij streven naar verbetering van de invloed die onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen op zowel het milieu als op het sociale vlak. De activiteiten van BOAS ten behoeve van het duurzaam ondernemen c.q. maatschappelijk verantwoord ondernemen laten zich goed omschrijven in de zogenaamde drie p’s die duurzaamheid samenvatten, namelijk:De gebruikers van onze speeltoestellen zijn kinderen en kinderen vormen de toekomst. BOAS ziet duurzaam ondernemen dan ook als een verantwoordelijkheid tegenover de kinderen die gebruikmaken van onze speeltoestellen.

  • People: de mensen binnen en buiten de onderneming
  • Planet: de gevolgen voor het leefmilieu;
  • Profit: de totale economische (milieu)effecten.

People

Het personeelsbeleid van BOAS is erop gericht de verschillen tussen mensen in de organisatie te erkennen, waarderen en positief te benutten zoals verschillende culturen, leeftijd, seksuele geaardheid en andere verschillen. BOAS maakt gebruik van toeleveranciers waar de werknemers in goede arbeidsomstandigheden verkeren en voldaan wordt aan de ILO-normen.   

Planet

BOAS levert hoogwaardige kwaliteitsproducten waarbij rekening wordt gehouden met de milieubelasting in de productie-, gebruiks-, en afvalfase. Onze leverancier maakt gebruik van robiniahout. Dit is een duurzame houtsoort dat ook wordt gebruikt voor bodemverbetering. Dit hout uit Hongarije is afkomstig uit bosgebieden die speciaal bestemd werden voor houtproductie. Deze gebieden staan onder toezicht van de Hongaarse staatsinstelling voor bosbeheer en daarmee van het Ministerie van Landbouw van Hongarije.

Het hoofddoel van het bosbouwbeleid in Hongarije is erop gericht bossen duurzaam te beheren door rekening te houden met het milieu, zodat toekomstige generaties hiervan profijt kunnen blijven hebben. Ook is het beleid erop gericht de natuurlijke bossen met inheemse boomsoorten te behouden en zelfs te vermeerderen door nieuwe beplanting. In onze speeltoestellen is roestvrijstaal verwerkt dat bijna voor 100% kan worden gerecycled. Ook het hoogdruklaminaat (HPL) dat in onze toestellen wordt verwerkt, is duurzaam. HPL valt onder de Europese  normen voor de emissie van ongebonden formaldehyde. Daarnaast is BOAS (als exclusief Nederlands vertegenwoordiger van de Duitse firma Sandmaster) specialist in het reinigen van o.a. speelzand, kunststof ondergronden en kunstgras. Deze reinigingsmethode is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan de gezondheid en veiligheid van kinderen.

902924001.jpg

Profit

Winst is voor BOAS niet alleen de letterlijke uitdrukking van de winst in termen van geld maar ook in termen van kwaliteit en klanttevredenheid. Onder kwaliteit verstaan wij ook duurzaamheid waarbij tevens de kosten van het milieu in beschouwing worden genomen.

FSC®

BOAS is FSC® gecertificeerd met de productgroepen Kaiser & Kühne speeltoestellen en RUNGE parkmeubilair.

Het internationaal erkende keurmerk van het Forest Stewardship Council (kortweg, FSC®) garandeert dat het hout dat gebruikt wordt om onze speeltoestellen en parkmeubilair te maken, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Zo dragen we bij aan een verantwoord bosbeheer én een beter milieu..