Onderhoud

Onderhoudsvoorschriften Kindt Speeltoestellen en Speelcombinaties volgens EN 1176-1

 

Belangrijk:

Het onderhoud van de Kindt speeltoestellen moeten tweemaal per jaar, of, bij hoge speelfrequentie, vaker uitgevoerd worden. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door personeel met voldoende kennis op het gebied van speelvoorzieningen.

Alle soorten vuil trekt vocht aan en leidt tot snellere verrotting. De volgende maatregelen zorgen voor behoud van de toestellen en verhogen de levensduur. Ter bescherming van kind en milieu zijn Kindt producten vrij van chemische impregnering. Constructieve houtconservering en de onderhoudsprocedures vermeld in deze voorschriften zijn essentieel voor de preventie van vroegtijdig verval en schimmelvorming. De naleving en de uitvoering van onze onderhoudsinstructies met betrekking tot toestelonderhoud en schoonmaken zijn onderdeel van, en een voorwaarde voor elke service onder de garantie.

Voor het registreren van toestelonderhoud en reiniging kunt u ons voorbeeldformulier gebruiken. Let ook op onze algemene voorwaarden.

 

Algemene informatie over onderhoud en reparatie van speeltoestellen en speelcombinaties:

 

Visuele en functionele controle

 • Als gevolg van vandalisme, bijvoorbeeld ingesneden touwen
 • Controle op stabiliteit, bijvoorbeeld of houtverbindingen goed vastzitten; eventueel schroefverbindingen vastdraaien, fundamenten op stabiliteit controleren
 • Slijtage controles bij bewegende delen, bijvoorbeeld van kettingschakels en -ophanging
 • Controle van houten delen, bijvoorbeeld splintervorming en verwering
 • Controle van valondergrond, bijvoorbeeld laagdikte; bij afgenomen valbescherming door slijtage: vernieuwen
 • Reiniging van het speeltoestel: alle oppervlakken van het speeltoestel, zoals platformen, alle soorten trappen, tafels en stoelen - afhankelijk van de intensiteit van het gebruik - regelmatige van aanslag van welke aard dan ook ontdoen. Het doel van deze maatregel is om te zorgen voor een droge houten oppervlak, ook in scheurtjes en kieren. Vocht bindt vuil aan zich en leidt tot vroegtijdige verval. Deze maatregel is per maand vereist bij intensief gebruik met veel zandinloop op de toestellen of bij sterke afzet van gebladerte. De reiniging kan mechanisch worden gedaan met een bezem of bladblazer. Toestellen die lange tijd niet zijn gereinigd en verzorgd moeten worden gereinigd met hogedrukreiniger en/of compressor met lans en kleine sproeier.

 

Jaarlijkse hoofdinspectie

 • De frequentie waarmee er onderhoud plaats moet vinden zijn afhankelijk van het gebruik en de belasting van de het toestel, echter de tussenliggende periode is maximaal één jaar.
 • Zijn onderhoud en reparatie door deskundige personen met kennis van de toepasselijke regelgeving.
 • Hoofdinspectie volgens Europese standaard (EN 1176)
 • Registreren van onderhoudswerkzaamheden (zie voorbeeld registratieformulier)

 

Operationele beheersinspecties

 • Stabiliteit; fundamenten, houtverbindingen, staat van alle houten onderdelen.
 • Staanders in de aarde-luchtzone. Vrijmaken van overgangsgebied.
 • Veranderingen van de veiligheid van het toestel
 • Onderdelen op slijtage controleren
 • Oppervlakken controleren op schade.
 • Controleer de bewegende delen op slijtage.
 • Touwen, netten en rubber onderdelen controleren op slijtage.
 • Reiniging van het speeltoestel: alle oppervlakken van het speeltoestel, zoals platformen, alle soorten trappen, tafels en stoelen - afhankelijk van de intensiteit van het gebruik - regelmatige van aanslag van welke aard dan ook ontdoen. Het doel van deze maatregel is om te zorgen voor een droge houten oppervlak, ook in scheurtjes en kieren. 2 x per jaar, aan het begin en het eind van het speelseizoen: mechanische reiniging van alle speeltoestellen met een bladblazer of bij hardnekkige verontreiniging in scheurtjes en kiertjes, evenals bij vorming van groene aanslag (bijv. op speelplaatsen met bomen) reiniging middels een compressor met lans met kleine sproeier of/en met hogedrukreiniger.


Gebreken moeten worden verholpen, eventuele beschadigde onderdelen moeten worden vervangen!


kindt_logo.jpg

© 2022 BOAS B.V. · Weth. Hulsstraat 1-14 · 7951SE · Staphorst | Ontwerp: Formatik