Algemene leveringsinformatie

03-03-03 - Stelzenstrecke-3.jpg

BOAS Natuurlijk Spelen | Algemene leveringsinformatie

 • Kindt speeltoestellen worden gefabriceerd van kernhout van eiken boomstammen
 • De stammen worden zorgvuldig uitgesorteerd en verwerkt
 • Door het gebruik van kernhout stammen is het impregneren met chemische stoffen niet noodzakelijk
 • De ruwe eiken stammen worden handmatig zo goed als mogelijk en acceptabel geschild en geschuurd
 • Alle houtdelen worden onder hoge temperatuur gedroogd
 • Door weersinvloeden kunnen er droogte en of spanningsscheurtjes voorkomen .deze zijn onvermijdbaar en hebben geen invloed op de stabiliteit van de constructie en veiligheid; het is hierbij niet uitgesloten dat er na deze arbeid en fabricage van een toestel nog enkele ruwe delen en of splinters in de constructie voorkomen. Dit moet door de opdrachtgever worden geaccepteerd en valt niet onder garantie.
 • Door de toepassing van verschillende stamdikten kan de maatvoering van de toestellen afwijken van de in de documentatie en offerte vermelde gegevens.
 • Speelcombinaties met klimnetten worden in twee arbeidsgangen geleverd en afgemonteerd.
 • Het terrein en ondergrond dient vrij te zijn van puin, kabels en/of leidingen of andere obstakels
 • De locaties dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn met vrachtauto.
 • De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er een stabiele ondergrond met rijplaten op locatie aanwezig is
 • Voor de ingebruikname van de toestellen dient na montage de opdrachtgever de locatie af te zetten met bouwhekken als er nog geen valdempende ondergrond aanwezig is
 • Alle toestellen worden grotendeels gemonteerd afgeleverd en op verzinkte staalvoet afgemonteerd 
 • Alle geleverde toestellen worden na plaatsing en aanleg van valdempende ondergrond bij de TÜV Nederland aangeboden voor certificering.
 • Het afgeven van de certificaten is enkele weken na goed keuring .
 • Opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor Klic-melding
 • BOAS B.V. is (en de onderaannemer zijn) niet verantwoordelijk voor (gevolg) schade aan kabels en leidingen, mits hiervoor aanwijzingen zijn verstrekt door de opdrachtgever.
 • Mochten door onvoorziene of externe omstandigheden de montagekosten toch worden overschreden dan zullen deze in overleg worden bepaald en te allen tijde worden doorberekend.
 • De levertijd van toestellen uit deze lijn is 12-14 weken. 

kindt_logo.jpg

© 2022 BOAS B.V. · Weth. Hulsstraat 1-14 · 7951SE · Staphorst | Ontwerp: Formatik